ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

กลุ่มวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • เจ้าหน้าที่อาวุโส
    นายสุริยา พรหมจิตร์ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
    ผลงาน

 

 

 

 

 

***Intranet