ผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน สสวท.

กลุ่มวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ


 • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  นางวนิดา สิงห์น้อย สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
  ผลงาน

  -

 

 

 

 

 

 


 • เจ้าหน้าที่อาวุโส
  นายสุริยา พรหมจิตร์ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์
  ผลงาน

 

 

 

 

 

***Intranet