การประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. The IDEAR Awards : Change For The Better

ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.
The IDEAR Awards : Change For The Better
ประจำปี 2567

 

การประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.

  • คู่มือการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ประจำปี 2567 (ดาวน์โหลด)
  • ใบสมัครการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ปี 2567 ประเภทแนวคิดในการพัฒนาผลงาน (ดาวน์โหลด Word/PDF)
  • ใบสมัครการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท. ปี 2567 ประเภทผลงานอยู่ระหว่างดำเนินการหรือสำเร็จ (ดาวน์โหลด Word/PDF)

กิจกรรมการจัดการความรู้ สสวท. (IPST’s KM Sharing)

  • รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ สสวท. (IPST’s KM Sharing) (ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มส่งผลงาน คลิก (**การ upload ไฟล์ใน Google Form กำหนดให้ต้อง Log in ผ่านอีเมล Gmail ด้วย)

 

ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards 

ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2564
ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2565
ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2566