การบริหารจัดการความรู้

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KM Morning Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กิจกรรม Morning Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 Online
ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. ประสบการณ์การเขียนบทความทางวิชาการของผู้แบ่งปัน
2. ประเภทของบทความทางวิชาการ
3. แนวทางการพัฒนาต่อยอดการเขียนบทความทางวิชาการ
4. หัวใจสำคัญของการเขียนบทความทางวิชาการ
5. ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และแนวทางแก้ปัญหาในการเขียนบทความทางวิชาการ
6. แรงบันดาลใจในการเขียนบทความทางวิชาการ
7. การทำผลงานเลื่อนตำแหน่งของนักวิชาการ
ผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่
1. พี่วชิร ศรีคุ้ม (พี่วะ) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
2. พี่สนธิ พลชัยยา (พี่หนุ่ม) ผู้ชำนาญ สาขาเคมีและชีววิทยา
3. พี่วรนารถ อยู่สุข (พี่ออม) ผู้ชำนาญ สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
4. พี่อัมริสา จันทนะศิริ (พี่อั้ม) นักวิชาการอาวุโส สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

 

KM Menu กิจกรรมเมนูความรู้ 

 

   

 

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2566
– [Best of the month] อุปนิสัย 7 ประการ ของผู้มีประสิทธิผลสูง แบ่งปันโดย คุณน้ำทิพย์ จรรยาธรรม 
– [Best of the month] ผู้นำที่ดีต้องเดินตามให้เป็น เรียนรู้ 10 วิธีการเป็นผู้ตามที่ดี ผ่านศาสตร์แห่ง Followership แบ่งปันโดย คุณสุวิมล จรูญโสตร์

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2566
– [Best of the month] 6 กฎแห่งความมั่นใจ เมื่อต้องทำงานท้าทาย แบ่งปันโดย คุณนัฏฐพร รุจิขจร 
– [Best of the month] 10 แนวทางการทำโปรแกรมสุขภาพสำหรับที่ทำงาน แบ่งปันโดย คุณภาสิริ โยธาวงษ์ 
– [Best of the month] 10 วิธีพัฒนา Growth Mindset กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ 
– [Best of the month] มนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้ แบ่งปันโดย คุณน้ำทิพย์ จรรยาธรรม 


 

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2566
– [Best of the month] Cognitive Analytics: Enhancing Artificial Intelligence by Cognitive Operations แบ่งปันโดย คุณพุดเตย ตาฬวัฒน์
– [Best of the month] คิดเรื่องงานตลอดเวลา วิธีห้ามใจตัวเอง หยุดคิดงาน และพักผ่อนบ้าง แบ่งปันโดย คุณกุมาริชาต ศรีโสม
– [Best of the month] โตแล้วไปไหน? ว่าด้วยเรื่อง career path และการเลื่อนขั้นที่ NocNoc แบ่งปันโดย คุณคมพิเนต อู่เจริญบทความประจำเดือน พฤษภาคม 2566
– [Best of the month] อัจฉริยะหรือพรสวรรค์ ไม่สำคัญเท่า Growth Mindset แบ่งปันโดย คุณน้ำทิพย์ จรรยาธรรม
– [Best of the month] มองให้รอบด้านด้วยวิธีคิดแบบ Six Thinking Hats แบ่งปันโดย คุณอรรถพล พวงขาว
– [Best of the month] พัฒนาความมั่นใจในตนเอง ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ แบ่งปันโดย คุณนุจรินทร์ ศรีเจริญ
ร่างค่อย ๆ พังเพราะยังไม่อยากลุกไปไหน กินข้าวบนโต๊ะทำงาน สาเหตุของอาการป่วยและงานที่ไม่มีคุณภาพ แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ
กฎกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกันภายในสำนักงาน แบ่งปันโดย คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2566
– [Best of the month] ขี้เกียจไม่ไหว แก้ความขี้เกียจฉบับเร่งด่วนด้วย 6 เทคนิคจิตวิทยา แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ
– [Best of the month] วิธีสร้าง Working Environment เติมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน แบ่งปันโดย คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์
9 เรื่องที่คนสำเร็จลืมเล่าให้ (คุณ) ฟัง แบ่งปันโดย คุณน้ำทิพย์ จรรยาธรรม 


บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
– [Best of the month] Spotlight Effect Official แบ่งปันโดย คุณสุวิมล จรูญโสตร์
– [Best of the month] เพิ่มพลังสมาธิให้สูงสุดกับ 7 เทคนิคช่วยสร้าง “Deep Work” ระหว่างเรียนและทำงา แบ่งปันโดย คุณภาสิริ โยธาวงษ์
– [Best of the month] สุขได้ในเรื่องเล็ก ๆ เขียนโดย คุณพรพิมล ตั้งชัยสิน
– ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรตามหลักวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ


รายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรม