การบริหารจัดการความรู้

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KM Morning Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

– กิจกรรม Morning Talk แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ” ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 Online

 

KM Menu กิจกรรมเมนูความรู้ 

บทความประจำเดือน มีนาคม 2566
– [Best of the month] ขี้เกียจไม่ไหว แก้ความขี้เกียจฉบับเร่งด่วนด้วย 6 เทคนิคจิตวิทยา แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ
– [Best of the month] วิธีสร้าง Working Environment เติมบรรยากาศที่ดีในการทำงาน แบ่งปันโดย คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์
9 เรื่องที่คนสำเร็จลืมเล่าให้ (คุณ) ฟัง แบ่งปันโดย คุณน้ำทิพย์ จรรยาธรรม 


บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
– [Best of the month] Spotlight Effect Official แบ่งปันโดย คุณสุวิมล จรูญโสตร์
– [Best of the month] เพิ่มพลังสมาธิให้สูงสุดกับ 7 เทคนิคช่วยสร้าง “Deep Work” ระหว่างเรียนและทำงา แบ่งปันโดย คุณภาสิริ โยธาวงษ์
– [Best of the month] สุขได้ในเรื่องเล็ก ๆ เขียนโดย คุณพรพิมล ตั้งชัยสิน
– ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรตามหลักวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ


รายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรม