การบริหารจัดการความรู้

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรมการบริหารจัดความความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

KM Menu กิจกรรมเมนูความรู้ 
บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
– [Best of the month] Spotlight Effect Official แบ่งปันโดย คุณสุวิมล จรูญโสตร์
– [Best of the month] เพิ่มพลังสมาธิให้สูงสุดกับ 7 เทคนิคช่วยสร้าง “Deep Work” ระหว่างเรียนและทำงา แบ่งปันโดย คุณภาสิริ โยธาวงษ์
– [Best of the month] สุขได้ในเรื่องเล็ก ๆ เขียนโดย คุณพรพิมล ตั้งชัยสิน
ความรักเกิดขึ้นได้อย่างไรตามหลักวิทยาศาสตร์ แบ่งปันโดย คุณสมาพร มณีเทพ

 

รายงานองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม สัมมนา ดูงาน กิจกรรม