ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “IPST SMT Sharing Forum 2018” การนำเสนองานวิจัยระดับปริญญาเอก

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยดังกล่าว
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-HR โดยเข้าไปที่ https://hris.ipst.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันพุธที่ 4 เมษายน 2561
บุคคลภายนอก หรือ TOR ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถส่งอีเมลล์ตอบกลับมาที่ nthon@ipst.ac.th เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมฟังได้ค่ะ