เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนายจตุพล งามแม้น ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการเป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งhttps://hrod.ipst.ac.th/promote/

Read more