การเตรียมถ่ายภาพประจำตัวเพื่อทำบัตรพนักงาน

กำหนดวันสำหรับถ่ายภาพเพื่อทำบัตรพนักงาน สสวท.
วันที่ 30 – 31 พ.ค. 2561 และ วันที่ 6 – 8 มิ.ย. 2561 ณ ห้องสตูดิโอชั้น 1 อาคาร 15 ปี สสวท.

การแต่งกาย
1. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสุภาพ (หลีกเลี่ยงการใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อเชิ้ตลายตาราง และเสื้อเชิ้ตลายจุด)
2. กรณีใส่เสิ้อโปโล ขอให้มีตราสัญลักษณ์ สสวท.

รายชื่อถ่ายรูปบัตรพนักงาน คลิก
สอบถามข้อมูลการถ่ายรูปบัตรพนักงาน ติดต่อคุณพัทนดนัย โทร. 1219