ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคเงินทุน และสิ่งของในกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2”

สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีความต้องการห้องเพื่อการเรียนรู้อันเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนโดยการสร้างห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งสื่อการสอน ขอแจ้งรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม “จันทร์สำราญ การกุศล” วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ฝั่งศูนย์สะเต็มศึกษา

 • ร่วมออกร้านจำหน่ายขายสินค้ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงเรียนบ้านเขานกยูง
 • บริการตัดผมจากทีมโรงเรียนเสริมสวยออกแบบทรงผม
 • จุดรับบริจาคเงินสมทบทุน และบริจาคสิ่งของ

เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุน กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2”

 1. จัดสร้างห้องสุมดแห่งการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 2. การรับบริจาคเพื่อสมทบทุนดังนี้
 • บริจาคเงินทุนสำหรับซื้อสื่ออุปกรณ์ภายในห้องแห่งการเรียนรู้ ทุนอาหารกลางวัน ทุนการศึกษา
 • บริจาคสิ่งของ เช่น หนังสืออ่านเล่น หรือเสริมความรู้สำหรับเด็กระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา เสื้อผ้าเด็กและผู้ใหญ่ ชุดเครื่องนอนเด็กอนุบาล อุปกรณ์กีฬา ของเล่น ฯลฯ
 1. ช่องทางการบริจาค
 • เงินสด ที่คุณฐิตาภา ขำเลิศ โทร. 1229 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
 • โอนเงิน พร้อมเพย์ ที่คุณศรีษุณี วงษ์ตนานนท์ 0853547309
 • สิ่งของ ที่คุณสายชล เส็งหนองแบน ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ

โดยสามารถคลิกอ่านรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ https://sites.google.com/ipst.ac.th/csripst/home และหากท่านมีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ ให้ทางโรงเรียนบ้านเขานกยูง สามารถนำไปบริจาคได้ที่ นายสายชล เส็งหนองแบน โทร. 1134 ส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

 • แบบฟอร์มการบริจาคแบบผ่านระบบออนไลน์ คลิก
 • แบบฟอร์มลงทะเบียนตัดผมผ่านระบบออนไลน์ คลิก

คณะทำงานจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม