ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งที่ 5”

ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งที่ 5” ในตีมงานที่มีชื่อว่า “HROD Challenging Games” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งน้ำพุ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท.

ท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดลงทะเบียนผ่านระบบ E-HR โดยจะจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงอาหารกลางวันสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบ สำหรับผู้ที่สนใจออกร้านขายสินค้าสามารถลงทะเบียนออกร้าน หรือส่งอีเมลล์ไปที่ nthon@ipst.ac.th (ณัฎฐิณี ทองเรือง โทร 1225) ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 จะขอบคุณยิ่ง

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ E-HR คลิก
  • สำหรับผู้ที่สนใจออกร้านขายสินค้า คลิก