ผู้อำนวยการ สสวท. แถลงผลงานปี 64 ประกาศเปิดสถานที่ทำการสอดรับนโยบายเปิดประเทศ พร้อมปักหมุดใช้ดิจิทัลและนวัตกรรม ใน 5 ปีถัดไป

รายละเอียด คลิก