รณรงค์ใช้สื่อและตราสัญลักษณ์ 50 ปี สสวท. ภายในองค์กร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี ที่จะมาถึงในวันที่ 16 มกราคม 2565 คณะทำงานจัดงานสถาปนา สสวท. ครบรอบ 50 ปี ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร สสวท. ทุกท่านโปรดให้ความร่วมมือในการใช้สื่อและตราสัญลักษณ์ 50 ปี สสวท. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 และเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร  ซึ่งประกอบด้วย

     รายการที่ 1. ตราสัญลักษณ์ และคู่มือการใช้
     รายการที่ 2. เทมเพลต พาวเวอร์พอยต์
     รายการที่ 3. เทมเพลต กระดาษหัวจดหมาย
     รายการที่ 4. เทมเพลต บันทึกข้อความ
     รายการที่ 5. ภาพพื้นหลังการประชุม

     ทั้งนี้รายการที่ 1- 5 ท่านสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565 ที่โฟลเดอร์ “50 ปี สสวท” ภายใต้ลิงก์ http://ipst.me/pr1234 หรือที่ เว็บไซต์ KM (Quick Link >> อัตลักษณ์ สสวท.) นอกจากนี้ รายการที่ 3 – 4 เทมเพลตกระดาษหัวจดหมาย สำหรับลงนามอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อความ ได้มีแขวนไว้ที่แบบฟอร์มเอกสารของฝ่ายบริหารทั่วไปอีกช่องทางหนึ่งด้วย