ทำเนียบผลงาน The IDEAR Awards ประจำปี 2565

ผลงานการประกวดรางวัลนวัตกรรม สสวท.The IDEAR Awards : Change For The Betterประจำปี 2565 ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดี (ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณระดับดี) 1. ผลงาน “Chatbot: Mathmeow (แมทเมี้ยวปีที่ 2)”  (ใบสมัครส่งผลงาน)ประเภทผลงาน : ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์

Read more