กิจกรรมจิตอาสา CSR “สสวท. สานฝันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ปีที่ 3”

          สสวท. ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 3” เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลน และมีความต้องการห้องเพื่อการเรียนรู้ โดยจะจัดกิจกรรม จิตอาสาช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ

Read more