ค่าเล่าเรียนบุตร

รายการเบิกจ่าย –> ค่าเล่าเรียนบุตร –> เพิ่มใหม่ –> เพิ่มใหม่ –> ตามด้วยรูปด้านล่าง เอาเม้าส์ไปคลิกที่เครื่องหมายกากบาทในกรอบสีแดง จะขึ้นบล็อกป๊อปอัป ให้เลือก อนุญาตป๊อปอัปจาก https://hris.ipst.ac.th เสมอ แล้วกดเสร็จสิ้น หลังจากนั้น กด เพิ่มใหม่อีกครั้งก็จะเปิดหน้าจอให้ทำรายการ  

Read more