ตรวจสุขภาพประจำปี 2561

     น้องเต็มใจสวัสดีค่ะ เสร็จสิ้นไปแล้วกับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 หากพี่ๆ ท่านใดที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพในวันนี้สามารถแจ้งรายชื่อตรวจสุขภาพรอบเก็บตกในวันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนปทุมคงคา ได้ที่คุณบุญญรัตน์ โทร. 1223 (พี่จู) และพี่ๆ ท่านใดที่ประสงค์ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยตนเองสามารถไปตรวจได้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล โดยน้องเต็มใจได้แนบรายการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุมาให้ด้วย     เป็นห่วงนะคะ

Read more