ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งที่ 5”

ขอเชิญพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดความสุข ครั้งที่ 5” ในตีมงานที่มีชื่อว่า “HROD Challenging Games” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 13.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งน้ำพุ

Read more