ขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝึกอบรม บรรยายฯ

การขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝึกอบรม บรรยายฯ ในระบบ E-HR ด้วยตนเอง – เข้าระบบ E-HR → Training → การลงทะเบียนการฝึกอบรม → หัวข้อ การฝึกอบรม บรรยาย ฯ ที่ต้องการยกเลิก → กด

Read more