การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน

คุณสมบัติของพนักงานที่จะได้เลื่อนเงินเดือนมีอะไรบ้าง ? – ในครึ่งปีที่แล้วมา (ผลงานรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา) 1.1 มีเวลาทำงานรวมกันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป 1.2 วันลากิจ ลาป่วย รวมกันไม่เกินกว่า 22 วัน ยกเว้นการลาป่วย เนื่องจากการปฏิบัติงาน 1.3

Read more