ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

             ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยการให้บริการของศูนย์โรคเฉพาะทาง 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมด้วยบริการรังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมโรคทั่วไป คลินิกจักษุ

Read more