ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 46 ปี

          ตามที่ สสวท. กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ ๔๖ ปี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ – ๑๔.๐๐ น.

Read more