เชิญชมแอนนิเมชั่นเงินออมสร้างชาติ ในหัวข้อ “กองทุนรวม…เรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว”

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ดำเนินโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูน แอนนิเมชั่น ภายใต้ชื่อโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน

     ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในอนาคต และตอบสนองแนวนโยบาย เศรษฐกิจยุคใหม่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล ด้วยมุ่งหวังให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และความจำเป็นของการออมเพื่ออนาคต และเป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงวัยที่กำลังขยายตัวมากขึ้น โดยสามารถรับชมแอนนิเมชั่น “กองทุนรวม เรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” ได้ที่ลิงค์

  • หาเงินง่ายจะตาย

   https://www.youtube.com/watch?v=2QRTQdMUQlk

  • จากวันนั้นถึงวันนี้

   https://www.youtube.com/watch?v=OEkUbrCeKCM

  • เส้นทางของดุ่ย

   https://www.youtube.com/watch?v=a9_0hb-vIRU

  • Seed

   https://www.youtube.com/watch?v=aVIGMqhIWW8&t=20s

  • ง่ายมาก

   https://www.youtube.com/watch?v=6IRkRasenNU

  • Your new weapon

   https://www.youtube.com/watch?v=GoYGhx2Vo94

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.