ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ 46 ปี

    

     ตามที่ สสวท. กำหนดจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา สสวท. ครบรอบ ๔๖ ปี ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. การจัดงานในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสอายุครบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ อดีตผู้อำนวยการ สสวท. (คนที่ ๒) ภายในงานประกอบด้วย การรับชม presentation ประวัติและผลงานของท่าน การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงภาพในสมัยของท่าน และการแสดงพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สสวท. รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
     เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์ ดร.สุขุม ศรีธัญรัตน์ และอดีตพนักงาน สสวท. ที่เข้าร่วมงาน จึงขอเชิญท่าน บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมงาน ร่วมพบปะพูดคุยกับท่าน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน