ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

       

     ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โซนซี ถนนแจ้งวัฒนะ ประกอบด้วยการให้บริการของศูนย์โรคเฉพาะทาง 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมด้วยบริการรังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมโรคทั่วไป คลินิกจักษุ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และคลินิกทันตกรรม โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.