แนะนำพนักงานใหม่เดือนมิถุนายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 นายอธิป ฉายากุล ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป (คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก)

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ