แนะนำพนักงานใหม่เดือนธันวาคม 2563

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายปวีณ นราเมธกุลผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายคำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี

Read more