แนะนำพนักงานใหม่เดือนสิงหาคม 2565

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ประจำเดือนกันยายน 2565 นายจตุพล โถคนิตย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอต้อนรับพนักงานใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

Read more