แนะนำพนักงานใหม่

นางสาวพิชชากร อุดมสาลี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2567คำสั่งแต่งตั้ง คลิก ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดี

Read more