ขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝึกอบรม บรรยายฯ

  1. การขอยกเลิกการลงทะเบียนการฝึกอบรม บรรยายฯ ในระบบ E-HR ด้วยตนเอง
    – เข้าระบบ E-HR → Training → การลงทะเบียนการฝึกอบรม → หัวข้อ การฝึกอบรม บรรยาย ฯ ที่ต้องการยกเลิก → กด “ยกเลิกการลงทะเบียน” → กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการยกเลิกดังกล่าวประชุม สัมมนาฯ
  2. การขอแก้ไข/เพิ่มเติม ประวัติการพัฒนา ในระบบ E-HR ด้วยตนเอง
    – เข้าระบบ E-HR → Training → ประวัติการฝึกอบรม → แก้ไขประวัติการฝึกอบรม → กด “เพิ่มใหม่” → กด “บันทึก” ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม → กด “ขออนุมัติ” →รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกดอนุมัติ
  3. การขอดูรายงานรายงานประวัติการพัฒนา – ฝึกอบรมในระบบ E-HR ด้วยตนเอง
    – เข้าระบบ E-HR → Training → ประวัติการฝึกอบรม → รายงานประวัติการพัฒนา-ฝึกอบรม → ใส่ “วันที่เริ่มต้น – วันที่สิ้นสุด” ในช่วงเวลาที่ต้องการเรียกประวัติการพัฒนา → กด “เรียกดูรายงาน”