แนะนำพนักงานใหม่เดือนมิถุนายน 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1101

เลขานุการ : นางสาววันวิสาข์ พลายสุขแสง โทรศัพท์ : 02-3924021 ต่อ 1333

(คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก)

ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ