ขอเชิญร่วมกิจกรรม Big Cleaning “บ้านเรา น่ามอง”

 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ภายใน สสวท. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning “บ้านเรา น่ามอง” ระหว่างวันที่ 5 – 26 กรกฎาคม 2561 ใช้เกณฑ์การให้คะแนนตามหลัก 5 ส (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) โดยหน่วยงานที่ชนะจะได้รับรางวัลในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561