ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ ฝึกทำ นำไปใช้ : การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม”

 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ ฝึกทำ นำไปใช้ : การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม”

ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ E-HR โดยเข้าที่ลิงค์  https://hris.ipst.ac.th/

สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-HR ได้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561