เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนายสุริยา พรหมจิตร์ พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป