เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางธนิดา โพธิ์มาก

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

คำสั่งแต่งตั้ง คลิก

รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง คลิก