เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนายรักษพล ธนานุวงษ์

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโสเป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง

https://hrod.ipst.ac.th/promote/