เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางอรลดา ขำสุวรรณ์

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มอำนวยการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
https://hrod.ipst.ac.th/promote/