เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา   ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตำแหน่งนักวิชาการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ด้านการบริหารจัดงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน – วุฒิปริญญาโท

Read more