เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม จำนวน 2 อัตรา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)   เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ – ปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการสอน

Read more