ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2”

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  “จันทร์สำราญ การกุศล”  เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายบริจาคให้โรงเรียนบ้านเขานกยูง ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ฝั่งศูนย์สะเต็มศึกษา โดยขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหน่วยงานใดสนใจออกร้านจำหน่ายสินค้า ขอความกรุณาแจ้งรายละเอียดไปยัง

Read more