ขอเชิญร่วมสมทบทุนบริจาคเงินทุน และสิ่งของในกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2”

สสวท. จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม “สสวท. สานฝัน ปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง ปีที่ 2” ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านเขานกยูง ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการจัดกิจกรรมไปถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีความต้องการห้องเพื่อการเรียนรู้อันเป็นการส่งเสริมความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียนโดยการสร้างห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

Read more