เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐธิดา พรหมยอด ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการอาวุโส เป็นตำแหน่งผู้ชำนาญ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ตามระเบียบสถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตำแหน่งพนักงานกลุ่มวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น รวมผลงานการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตำแหน่งhttps://hrod.ipst.ac.th/promote/

Read more