การจัดห้องพักสำหรับพนักงานและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้โรงงานใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เรียน  บุคลากร สสวท. ทุกท่าน ตามที่มีเหตุการณ์ระเบิดและไฟไหม้ภายในบริษัท หมิงตี่ เคมีคอล จำกัด ซอยกิ่งแก้ว 21 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง และได้มีการสั่งอพยพประชาชนในระยะรัศมี 5 กิโลเมตร จากบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด

Read more