ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สัญจร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 60 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และการเปิดรับสมัครสมาชิก

Read more