ขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ และรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สัญจร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 60 ปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สัญญจรที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้พนักงานที่อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ) จ่ายค่าสมัครสมาชิกจำนวน 100 บาท โดยสามารถดูข้อมูลรายละเอียดการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประเภทต่างๆ ได้ที่ลิงค์ ดังนี้

  1. การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
  2. รายละเอียดการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่อายุไม่เกิน 35 ปี

ดาวน์โหลดเอกสาร