การชำระหนี้เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่ม ผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคลากร สสวท. ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคาร ธอส. เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระหนี้เงินกู้นอกเหนือจากการหักเงินจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน วิธีการใช้งาน 1. ดาวน์โหลดแอพสำหรับ iOS และ Andriod ชื่อ GHB ALL 2. ขอเปิดใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา 3. รอรับรหัสเข้าใช้งาน 10 หลัก

Read more