การชำระหนี้เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่ม ผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแนะนำแอพพลิเคชั่นของธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับบุคลากร สสวท. ที่เป็นลูกหนี้ของธนาคาร ธอส. เพื่อเพิ่มช่องทางการชำระหนี้เงินกู้นอกเหนือจากการหักเงินจากเงินเดือนเป็นประจำทุกเดือน

วิธีการใช้งาน

1. ดาวน์โหลดแอพสำหรับ iOS และ Andriod ชื่อ GHB ALL

2. ขอเปิดใช้งานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขา

3. รอรับรหัสเข้าใช้งาน 10 หลัก เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเข้าใช้งาน โดยสามารถดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นได้ที่รูปประกอบ และวิดีโอคลิปด้านล่าง

วิธีการชำระเงินกู้เพิ่มผ่านแอพพลิเคชั่น GHB ALL