ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอเนื้อหาจาก CUP Digital Publishing Internship “การผลิตสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ” ในวันศุกร์ที่  10 สิงหาคม  2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น

Read more