สายที่ 2 รู้จักสุริยะ พบปะดวงดารา กินปลารสเลิศ เพลิดเพลินธรรมชาติ

กำหนดการ

07.30 น.                     เดินทางจากรุงเทพโดยเส้นทาง มอเตอร์เวย์ – 304

8.30 น.                       จุดพักรถ (ปั๊มบ้านโพธิ์)

10.00 น.                     หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

11.30 น.                      รับประทานอาหารกลางวันร้านครัวริมธาร

12.45 น.                      ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

13.00 – 14.00 น.        นั่งรถรางชมสถานที่

14.00 – 16.30 น.        เดินทางไปที่พักโรงแรมพูลแมน พัทยา จี

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ

 

ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

รายชื่อผู้ดูแลประจำรถ

คันที่ 3

  1. สุวิมล  พีระทรัพย์
  2. ธิดารัตน์  ศรีพรหม
  3. จเร  ปานเมือง
  4. เจริญศักดิ์  เมืองแก้ว
  5. อรทัย  เรืองสมบัติ

คันที่ 4

  1. สิริมดี  นาคสังข์
  2. ชวนพิศ  มาศแสวง
  3. บุศรินทร์  นีละกาญจน์
  4. อภิวรรณ  เรืองสมบัติ
  5. นุจรินทร์  ศรีเจริญ

ที่มา

http://www.museumthailand.com/Regional_Observatory_for_the_Public_Chachoengsao
https://pantip.com/topic/37373292