กิจกรรมจิตอาสา “สสวท. สานฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2”

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร และบุคลากรภายใน สสวท. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “สสวท. สานฝันปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านเขานกยูง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2561 ด้วยการสร้างห้องแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งบริจาคเงินทุนการศึกษา เงินทุนอาหารกลางวัน รวมทั้งสื่อ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับนักเรียน สามารถชมคลิปวิดีโอกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ลิงค์