แนะนำพนักงานใหม่เดือนตุลาคม 2561

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561

  • นางสาวมาลาทิพย์ แจ้งไพร
    ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ
    คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน คลิก

ขอต้อนรับน้องใหม่เข้าสู่ครอบครัว สสวท. We are IPST ด้วยความยินดีค่ะ