เลื่อนตำแหน่งพนักงาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรขอแสดงความยินดีกับนางสุทธิดา  เชื่อมกลาง พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาเทคโนโลยีได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากนักวิชาการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป