กิจกรรมจิตอาสา “ชช้าง สร้างโป่ง กุยบุรี”

คลิปวิดีโอกิจกรรมจิตอาสา
“ชช้าง สร้างโป่ง กุยบุรี” สร้างโป่งเทียม ล้างกระทะ มอบเงินบริจาค เพื่อช้างป่ากุยบุรี
วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562