ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมฟังสร้างสุข (Listening is Happiness)

ขอเชิญบุคลากร สสวท. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟังสร้างสุข (Listening is Happiness) โดยท่านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครสมาชิกเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา และเข้าไปเลือกกิจกรรม “ฟังสร้างสุข” เลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม และเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วสามารถนำมาลงเป็นประวัติการพัฒนาตนเองได้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  1. สมัครสมาชิกเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา คลิก
  2. เลือกกิจกรรม “ฟังสร้างสุข” และเลือกวันที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม https://www.jitarsabank.com/job/detail/6336